Oferta szkoleń

dla placówek oświatowych

Ład i harmonia w klasie
Budowanie dyscypliny w szkole
Motywowanie uczniów
Do pracy i właściwego zachowania
ADHD
Dziecko nadpobudliwe w klasie
Agresja i przemoc
Profilaktyka i interwencja
Promocja zdrowia i profilaktyka
Wspomaganie rozwoju uczniów
Rodzice
Współpraca i angażowanie rodziców
Komunikacja interpersonalna
Budowanie relacji
Nauczyciel
Uczyć w szkole i nie zwariować
Nauczanie
Nowoczesne i skuteczne techniki uczenia
Rozwiń

© 2017 Era Edukacji