top of page

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja w RP
Skuteczna komunikacja z uczniem

Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.Cele:

 • Nabycie umiejętność budowanie relacji nauczyciel - uczeń.

 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w procesie nauczania.

 • Nabywanie praktycznych umiejętności w komunikowaniu się z uczniami.

 • Zapoznanie się z podstawami komunikacji bez przemocy. 

Treści:

 • Style komunikacji.

 • Komunikacja autorytarna i linearna.

 • Dialog z uczniem.

 • Strategie motywacyjne w komunikacji z uczniami.

 • Przeszkody i zakłócenia w komunikowaniu się w sytuacjach szkolnych.

 • Język komunikacji niewerbalnej i werbalnej.

 • Aktywne słuchanie i jego znaczenie.

 • Funkcje i rodzaje pytań oraz sposoby ich stosowania.

 • Budowanie informacji zwrotnej.

 • Techniki coachingowe w rozmowie z uczniem.

 • Komunikacja bez przemocy w szkole. 4/10/20 godzin dydaktycznych

Komunikacja w radzie pedagogicznej

 Odbiorcy: wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności współpracy i budowania pozytywnych relacji wśród pracowników szkoły. 

 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. 

 • Nabywanie praktycznych umiejętności w komunikowaniu się z innymi pracownikami szkoły. 

 • Zapoznanie się z podstawami komunikacji bez przemocy. 

 

Treści:

 • Style komunikacji.

 • Komunikaty asertywne, agresywne i uległe.

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej i werbalnej.

 • Aktywne słuchanie.

 • Funkcje i rodzaje pytań oraz sposoby ich stosowania.

 • Budowanie informacji zwrotnej do współpracowników. 

 • Techniki coachingowe w rozmowie wspierającej innych nauczycieli.

 • Podstawy komunikacji bez przemocy. 4/10/15/20 godzin dydaktycznych

bottom of page