Komunikacja interpersonalna

 
 
Skuteczna komunikacja z uczniem

Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.Cele:

  • Nabycie umiejętność budowanie relacji nauczyciel - uczeń.

  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w procesie nauczania.

  • Nabywanie praktycznych umiejętności w komunikowaniu się z uczniami.

  • Zapoznanie się z podstawami komunikacji bez przemocy. 

Treści:

  • Style komunikacji.

  • Komunikacja autorytarna i linearna.

  • Dialog z uczniem.

  • Strategie motywacyjne w komunikacji z uczniami.

  • Przeszkody i zakłócenia w komunikowaniu się w sytuacjach szkolnych.

  • Język komunikacji niewerbalnej i werbalnej.

  • Aktywne słuchanie i jego znaczenie.

  • Funkcje i rodzaje pytań oraz sposoby ich stosowania.

  • Budowanie informacji zwrotnej.

  • Techniki coachingowe w rozmowie z uczniem.

  • Komunikacja bez przemocy w szkole. 4/10/20 godzin dydaktycznych

Komunikacja w radzie pedagogicznej

 Odbiorcy: wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

  • Doskonalenie umiejętności współpracy i budowania pozytywnych relacji wśród pracowników szkoły. 

  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. 

  • Nabywanie praktycznych umiejętności w komunikowaniu się z innymi pracownikami szkoły. 

  • Zapoznanie się z podstawami komunikacji bez przemocy. 

 

Treści:

  • Style komunikacji.

  • Komunikaty asertywne, agresywne i uległe.

  • Znaczenie komunikacji niewerbalnej i werbalnej.

  • Aktywne słuchanie.

  • Funkcje i rodzaje pytań oraz sposoby ich stosowania.

  • Budowanie informacji zwrotnej do współpracowników. 

  • Techniki coachingowe w rozmowie wspierającej innych nauczycieli.

  • Podstawy komunikacji bez przemocy. 4/10/15/20 godzin dydaktycznych

© 2017 Era Edukacji