top of page

Polecane

Publikacje własne oraz partnerów

agresja

Rozdział "Sądy uczniowskie" w książce Jakuba Kołodziejczyka "Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole."​  NODN Sophia, Kraków 2004

Dyscyplina w klasie

Jakub Kołodziejczyk Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji. NODN Sophia, Kraków 2005.

ADHD dar specyficzny

Stanisław Bobula "ADHD dar specyficzny" Wydawnictwo św. Stanisława BM Kraków, 2005.

Okiełznać chaos

Stanisław Bobula Okiełznać chaos. ADHD w szkole. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Część II - gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna okiem nauczyciela.  Wydawnictwo PT ADHD Kraków, 2007.

System motywowania uczniów

Stanisław Bobula System motywowania uczniów. Program Mate-maniak. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Kraków, 2013.

Psychologia zdrowia

Rozdziały: "ADHD" i "Uzależnienia" w publikacji pod red. Władysławy Pileckiej "Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna". Wydawnictwo UJ, Kraków, 2011

Edukacja jako odpowiedź

Rozdział "Nauczanie Kooperatywne (Uczenie Się We Współpracy)" napisany we współpracy z Katarzyną Salamon - Bobińską, Norbertem Karaszewskim i Jakubem Kołodziejczykiem w publikacji "Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie" pod red. Grzegorza Mazurkiewicza Wydawnictwo UJ, Kraków - Warszawa 2014.

Jakość edukacji

Rozdział: Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co? "Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy." pod red. Grzegorza Mazurkiewicza  Wydawnictwo UJ, Kraków 2012

PNZ

Artykuły „Cztery filary poczucia własnej wartości” oraz „Program Nauki Zachowania (PNZ)” napisany we współpracy z Katarzyną Salamon - Bobińską, Norbertem Karaszewskim i Jerzym Rządzkim w miesięczniku Remedium, nr. 11 (271), Listopad 2015.

PNZ 2

Artykuł „Rola rodziców w zmianie zachowania ucznia w szkole” w miesięczniku Remedium, nr 1(273), Styczeń 2016

bottom of page