top of page

Skuteczna współpraca z rodzicami

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i świetlic socjoterapeutycznych, psychologowie, pedagodzy.

Cele:

 • Analiza celów spotkań z rodzicami, barier we wzajemnych kontaktach i sposobów ich  pokonywania.

 • Przedstawienie metod i ćwiczenie umiejętności przydatnych.
  w pracy z rodzicami prezentującymi "trudne" postawy.

 • Przedstawienie metod i technik prowadzenia zebrań z rodzicami.

Treści:

 • Cele spotkań z rodzicami.

 • Bariery w kontaktach z rodzicami utrudniające osiąganie celów.

 • Potrzeby rodziców i nauczycieli we wzajemnych kontaktach.

 • Klimat szkoły a nastawienie rodziców.

 • Umiejętności przydatne w nawiązywaniu współpracy z rodzicami.

 • Jak "oswoić" rodziców sprawiających nam trudności i nawiązać z nimi współpracę.

 • Rozmowy z rodzicami o trudnych problemach.

 • Rozmowy z rodzicami agresywnych uczniów.

 • Organizowanie spotkań z rodzicami.

4/10/15/20 godzin dydaktycznych

bottom of page