top of page

Promocja zdrowia i profilaktyka

Programy profilaktyczne i wychowawcze
Pomoc PPP
Wsparcie psychologiczne
Budowanie szkolnego programu profilaktyki (SPP) oraz programu wychowawczego

Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.Cele:

 • Nabycie umiejętności konstruowania skutecznych programu profilaktyki w szkole oraz programu wychowawczego.

 • Poznanie metod pozwalających na włącznie rodziców i uczniów w budowanie programu profilaktyki oraz wychowawczego.  

 • Nabycie umiejętności oceny skuteczności programów profilaktycznych i wychowawczych. 

Treści:

 • Czym się różni promocja zdrowia od profilaktyki?

 • Rodzaje oddziaływań profilaktycznych.

 • Aspekty prawne związane z budowaniem i uchwalaniem programu profilaktycznego i wychowawczego. 

 • Włączanie rodziców i uczniów w budowanie programu profilaktycznego i wychowawczego. 

 • Określenie grup docelowych dla różnych oddziaływań profilaktycznych.

 •  Zasady konstruowania programu profilaktyki oraz programu wychowawczego.

 •  Określenie harmonogramu programu profilaktycznego oraz wychowawczego. 

 •  Ewaluacja programu profilaktyki i wychowawczego.

4/10/20 godzin dydaktycznych

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w praktyce

 Odbiorcy: wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

 • Uczestnicy potrafią organizować pracę zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • Uczestnicy szkolenia potrafią właściwie prowadzić dokumentację dotyczącą uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

 • Uczestnicy szkolenia potrafią stworzyć plany działań wspierających dla indywidualnych uczniów oraz dla grup uczniów z tymi samymi problemami.

 • Uczestnicy potrafią włączyć rodziców w pracę nad planami działań wspierających.

 • Plany działań wspierających zawierają systemowe rozwiązania, które realizuje się w całej szkole.

Treści:

 • Organizacja pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • Prowadzenie dokumentacji PPP dla każdego ucznia.

 • Konstruowanie planów działań wspierających.

 • Systemowe rozwiązania w szkole, które wpisują się w pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 • Włączanie rodziców w pracę zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i konstruowanie planów działań wspierających.4/10/15 godzin dydaktycznych

Wsparcie psychologiczno - coachingowe uczniów i nauczycieli w szkole

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej istnieje możliwość umawiania się na regularne wizyty psychologa w szkole, który swoim wsparciem może objąć uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

bottom of page