top of page

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja w RP
Coachin i mentoring
Uczyć w szkole i nie zwariować - higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela

Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.Cele:

 • Nabycie umiejętności rozumienia swoich emocji.

 • Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi nauczycielami.

 • Stworzenie systemu wsparcia w szkole dla nauczycieli.

 • Poznanie symptomów i profilaktyka wypalenia zawodowego.

Treści:

 • Fizjologia złości.

 • Rozumienie swoich emocji i potrzeb za nimi stojących. 

 • Style komunikacji i ich znaczenie w pracy zawodowej nauczyciela.

 • Nauczycielskie społeczności edukacyjne.

  • Rozwiązywanie problemów metodą "action learning". 

 • Wypalenie zawodowe.

 • Radzenie sobie ze stresem.

 • Poszukiwanie sensu (wartości) w swojej pracy.

 • Koło kompetencji - z czego jestem zadowolony, co muszę jeszcze poprawić.

 • Wyznaczanie sobie celów zawodowych.4/10/20 godzin dydaktycznych

Komunikacja w radzie pedagogicznej

 Odbiorcy: wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności współpracy i budowania pozytywnych relacji wśród pracowników szkoły. 

 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. 

 • Nabywanie praktycznych umiejętności w komunikowaniu się z innymi pracownikami szkoły. 

 • Zapoznanie się z podstawami komunikacji bez przemocy. 

 

Treści:

 • Style komunikacji.

 • Komunikaty asertywne, agresywne i uległe.

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej i werbalnej.

 • Aktywne słuchanie.

 • Funkcje i rodzaje pytań oraz sposoby ich stosowania.

 • Budowanie informacji zwrotnej do współpracowników. 

 • Techniki coachingowe w rozmowie wspierającej innych nauczycieli.

 • Podstawy komunikacji bez przemocy. 4/10/15/20 godzin dydaktycznych

Bezpośrednie wsparcie nauczyciela lub zespołu nauczycielskiego - coaching i mentoring. 

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy klas, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

Cele:​

 • Wsparcie nauczyciela bądź zespołu nauczycielskiego
  w rozwiązaniu trudnych wychowawczych

 • ​Nabycie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy

 • Nabycie umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów

Treści:

 • Obserwacja wspierająca

 • Elementy wideo treningu

 • Autoewaluacja pracy nauczyciela

 • Zespołowe rozwiązywanie problemów wychowawczych10 godzin dydaktycznych

bottom of page