top of page

Nauczanie

TIK w szkole
Uczeń zdolny
Nauka inaczej – nowoczesne metody nauczania


Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.Cele:

 • Zwiększenie świadomości potrzeb młodych ludzi związanych z uczeniem się.

 • Zapoznanie się z wydajnymi i nowoczesnymi technikami nauczania.

Treści:

 • Badania skutecznością różnych metod nauczania. 

 • Nowoczesne i skuteczne metody nauczania.

 • Dydaktyka ewolucyjna i neurodydaktyka.

 • Nauczyciel jako ekspert od nauczania. 

 • Kształcenie u dzieci umiejętności uczenia się.

 • Uczenie kooperatywne.4/10/20 godzin dydaktycznych

Jak mądrze wykorzystywać technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) w szkole

 Odbiorcy: wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

 • Nabycie umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii.
  w procesie dydaktycznym oraz w komunikowaniu się z uczniem.

 • Zwiększenie świadomości istnienia pułapek czyhających na nauczycieli, którzy stosują technologie IT w uczeniu.

 • Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących bezpiecznego internetu z młodymi ludźmi.
  ​​

Treści:

 • Wykorzystanie nowych technologii w procesie nauczania.

 • Wykorzystanie technik IT w procesie komunikacji nauczyciel - uczeń.

 • Pułapki związane z wykorzystaniem nowych technologii w szkole.

 • Bezpieczny internet - działania profilaktyczne propagujące rozsądne wykorzystywanie internetu i nowych technologii przez uczniów.4/10/15/20 godzin dydaktycznych

 

Wsparcie uczniów zdolnych i utalentowanych

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy klas, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

Cele:​

 • Refleksja nad tym, kto jest uczniem zdolnym a kto uczniem utalentowanym. 

 • Zwiększenie świadomości potrzeb uczniów zdolnych i utalentowanych. 

 • Umiejętność pobudzenia uczniów zdolnych i utalentowanych do kreatywnego myślenia.

 • Wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych i utalentowanych.
   

Treści:

 • Uczeń zdolny i utalentowany - kto to taki? 

 • Potrzeby ucznia zdolnego i utalentowanego. 

 • Organizacja pracy w klasie sprzyjająca uczniom zdolnym i utalentowanym. 

 • Organizacja obozów naukowych dla uczniów zdolnych i utalentowanych. 

 • Wparcie emocjonalne uczniów ze szczególnymi predyspozycjami. 

 • Współpraca z rodzicami uczniów zdolnych i utalentowanych. 

4/10/15/20 godzin dydaktycznych

bottom of page