top of page

Ewaluacja

Ewaluacja wewnętrzna
Przygotowanie placówki
Praca z raportem z ewaluacji
Ewaluacja wewnętrzna

Uczestnicy: dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy.Cele:

 • Zwiększenie świadomości znaczenia ewaluacji dla rozwoju szkoły placówki.

 • Zapoznanie uczestników z organizacją ewaluacji wewnętrznej w szkole (zasady projektowania i przeprowadzania ewaluacji
  oraz raportowania).​

 • Dostarczenie umiejętności wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szkoły.

Treści:

 • Podstawy prawne

 • Zasady planowania ewaluacji wewnętrznej:

  • pytania badawcze

  • określenie przedmiotu badań

  • kryteria ewaluacji

  • sposób zbierania danych

  • określenie próby badawczej

  • organizacja badania

 • Metody i techniki zbierania danych:

  • metody jakościowe i ilościowe,

  • wachlarz alternatywnych technik / narzędzi badawczych

 • Przygotowanie raportu i wyciągnięcie wniosków

 • Wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szkoły4/10/20 godzin dydaktycznych

Ewaluacja zewnętrzna – jak przygotować placówkę

 Odbiorcy: dyrektorzy szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

 

Cele:

 • Przedstawienie założeń, celów i ogólnych zasad przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej.

 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami.

 • Analiza działań prowadzonych przez szkołę związanych z wymaganiami.

 • Analiza i projektowanie działań służących wypełnianiu wymagań.

 

Treści:

 • Ewaluacja w rozwoju szkoły.

 • Wymagania i ich realizacja w naszej szkole:

  • działania, które są systematycznie realizowane w placówce,

  • działania realizowane sporadycznie,

  • działania nie realizowane w placówce.

 • Priorytetowe wymagania dla szkoły i ich realizacja - przygotowanie działań pozwalających dokonanie rozwoju placówki.

6 godzin dydaktycznych

Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do rozwoju placówkiUczestnicy: dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy.

Cele:

 • Nabycie umiejętności sformułowania problemów wynikających z raportu i ich hierarchizacji.

 • Umiejętność analizowania przyczyn problemów sformułowanych w trakcie analizy raportu.

 • Umiejętność zaplanowania działań na przyszłość, które będą podstawą zmiany w szkole/placówce.


Treści:

 • Analiza raportu z ewaluacji zewnętrznej.

 • Wyciągnięcie wniosków z raportu.

 • Sformułowanie problemów.

 • Zaplanowanie działań na przyszłość.

4/6 godzin dydaktycznych

bottom of page