top of page

Oferta dla firm i organizacji

Kotwica 1

Wierzymy, że innowacyjność firm i organizacji zależy przede wszystkich od ludzi, a w mniejszym stopniu od wdrażanych technologii czy socjotechnik. 

 

Rozwój firmy nie może być oderwany od rozwoju pracowników (i odwrotnie), ponieważ budzi to frustrację oraz powoduje większą rotację kadrową. Problemy z utrzymaniem (rotacją) pracowników nie wiążą się wbrew powszechnej opinii  tylko z zarobkami, ale przede wszystkim z atmosferą w pracy i możliwościami rozwoju pracownika (co nie jest tożsame z awansem). Niesprzyjająca atmosfera lub brak możliwości rozwoju jest najczęstszym powodem zmiany pracodawcy.  Dlatego też kluczem do utrzymania pracowników jest ich maksymalne włączenie  w rozwój przedsiębiorstwa, tak aby współdecydując o jego kierunkach mogli oni wspólnie stawiać sobie wartościowe i znaczące dla cele, wyznaczać granicę swojej autonomii oraz stawać się coraz lepsi w tym co robią. 

Rozwój firmy, jak i pracowników powinien być spójny z ich gotowością do zmiany, tradycją, mentalnością, przekonaniami czy prezentowanymi postawami.
Kluczem do zrównoważonego rozwoju jest więc dopasowanie jego celów oraz tempa do aktualnych możliwości zespołu.  Neurobiolog Gerald Hüther twierdzi, że: 

"Trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie”

stąd też najbardziej naturalnym sposobem na rozwój jest stworzenie dla niego optymalnych warunków.

 

Przez optymalne warunki rozumiemy tutaj empatyczną komunikację opierającą się na porozumieniu bez przemocy, promowanie motywacji wewnętrznej (cel, autonomia, mistrzostwo),  współdecydowanie pracowników o rozwoju swoim i firmy (zarządzanie kooperatywne), oraz uczenie się od siebie nawzajem, aby przedsiębiorstwo stało się organizacją uczącą się. 

Firma, która przejawia cechy organizacji uczącej się działa jak magnes dla wybitnych jednostek, którym zależy na rozwoju. Dzięki temu tworzymy nieograniczony potencjał dla rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstwa, funkcjonującego nie tylko z uwagi na swoje dotychczasowe osiągnięcia, ale przede wszystkim na to, co w przyszłości może jeszcze osiągnąć. 

Zachęcamy więc do skorzystania z naszej propozycji, która opiera się na całościowym podejściu do zmiany w organizacji, tak aby uruchomić w niej naturalne mechanizmy tworzące przestrzeń dla maksymalnego skorzystania z potencjału pracowników i jej infrastruktury. 

Każda nasza oferta opiera się na zindywidualizowanym podejściu do każdego klienta, więc zachęcamy do kontaktu, aby omówić strategię działania uszytą na miarę Twojej firmy/organizacji. 

bottom of page