Bezpieczna Szkoła

Warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli

W  ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” w uczestniczących w programie "Bezpieczna Szkoła" placówkach edukacyjnych (3 przedszkola, 17 szkół podstawowych, 7 szkół ponadpodstawowych oraz jednym Domu Kultury) Era Edukacji przeprowadzi warsztaty dla rodziców nt uzależnieni behawioralnych oraz dla uczniów i nauczycieli nt  nowych form agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży i sposoby radzenia sobie z nimi. Zajęcia w danej placówce będzie prowadził jeden trener - uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć w warsztatach dwugodzinnych, a rodzice w warsztatach jednogodzinnych. Warsztaty obejmą klasy V-VIII w szkołach podstawowych (po 3 klasy z każdego poziomu) a w szkołach ponadpodstawowych w warsztatach będą brali udział uczniowie klas I-III. Trenerzy będą prowadzili warsztaty dla wszystkich 28 placówek biorących udział w projekcie od września  do grudnia 2019.  Celem warsztatów dla rodziców jest wzmocnienie czynników chroniących przed uzależnieniami behawioralnymi, natomiast celem warsztatów dla uczniów i nauczycieli jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat nowych form agresji i przemocy oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami, w których one występują.
Zleceniodawcą zadania jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, a merytorycznie koordynuje go Lider Bezpiecznej Szkoły  Małgorzata Niewodowska - dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowi".

 

© 2017 Era Edukacji