top of page

 Bezpieczna Szkoła

w ramach programu Bezpieczny Kraków

Warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Edycja 2021

W  ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków” w uczestniczących w programie "Bezpieczna Szkoła" placówkach edukacyjnych 40 szkołach Era Edukacji prowadzi warsztaty dla rodziców nt uzależnieni behawioralnych oraz dla uczniów i nauczycieli nt  „Nowych form zagrożeń zdiagnozowanych w czasie pandemii” . Zajęcia w danej placówce będzie prowadził jeden trener - uczniowie i rodzice będą uczestniczyć w warsztatach dwugodzinnych, a nauczyciele w warsztatach trzygodzinnych. W każdej szkole warsztatami zostanie objętych 10 klas. Trenerzy będą prowadzili warsztaty dla wszystkich 40 placówek biorących udział w projekcie od kwietnia do grudnia 2021.  

 

Cele i treści zajęć: 

 

Zajęcia dla uczniów „Jak wspierać rówieśników, którzy znajdują się w kryzysie psychicznym”

 

Cele:

- Uczniowie wiedzą jak wesprzeć rówieśników znajdujących się w kryzysie psychicznym.

- Uczniowie wiedzą, gdzie uzyskać pomoc dla swoich rówieśników.
 

Treści:

- Co może nas niepokoić w zachowaniu rówieśników?

- Jak wesprzeć rówieśników znajdujących się w kryzysie psychicznym (co robić, czego nie robić)?

- Gdzie można uzyskać pomoc, gdy widzę, że problem jest poważny?

 

Zajęcia dla uczniów „Depresja, wykluczenie, presja, cyberprzemoc”
 

Cele:

- Uczniowie wiedzą, co to jest depresja.

- Uczniowie wiedzą, co to jest cyberprzemoc i wykluczenie i jak się przed nimi bronić.

- Uczniowie wiedzą jak oprzeć się presji internetowych patoinfluencerów.
 

Treści:

- Czym jest depresja?

- Bezpieczeństwo w internecie - jak się chronić przed cyberprzestępcą i wykluczeniem?

- Internetowy patoinfluencing - jak się mu skutecznie opierać i chronić innych przed jego skutkami

(odpowiedzialne udostępnianie treści)?

Zajęcia dla rodziców „Depresje, myśli samobójcze i samookaleczenia wśród młodzieży – jak wspierać dzieci w kryzysie psychicznym”
 

Cele:

- Rodzice potrafią rozpoznać niepokojące zachowania u swoich dzieci.

- Rodzice wiedzą, jak wspierać dziecko z depresją, myślami samobójczymi czy samookaleczające się.

- Rodzice wiedzą, gdzie uzyskać pomoc dla swoich dzieci.

- Rodzice wiedzą, co robić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia depresji, myśli samobójczych

i samookaleczeń u swoich dzieci.
 

Treści:

- Depresja - jak rozpoznać niepokojące symptomy?

- Jak skutecznie wspierać dziecko z depresją?
- Jak pomóc dziecku z myślami samobójczymi i samookaleczające się?

- Profilaktyka depresji, myśli samobójczych i samookaleczeń
 

Zajęcia dla Rad Pedagogicznych „Depresje, myśli samobójcze i samookaleczenia wśród nastolatków – jak wspierać młodych ludzi w kryzysie psychicznym”

 

Cele:

- Nauczyciele wiedzą, jak rozpoznać niepokojące zachowania u uczniów.

- Nauczyciele wiedzą jak wspierać uczniów z depresją.

- Nauczyciele wiedzą jak reagować i gdzie uzyskać pomoc dla uczniów z myślami samobójczymi i

samookaleczająych się.
 

Treści:

- Jak rozpoznać symptomy depresji u uczniów?

- Jak wspierać uczniów z depresją?

- Skąd się biorą myśli samobójcze u dzieci i jak na nie reagować?

- Skąd się biorą samookaleczenia u dzieci i nastolatków i jak na nie reagować?

- Gdzie można uzyskać pomoc, gdy uczniowie znajdują się w kryzysie psychicznym?


Zleceniodawcą zadania jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, a merytorycznie koordynuje go Lider Bezpiecznej Szkoły  Małgorzata Niewodowska - dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowi".

Edycja 2019

W  ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” w uczestniczących w programie "Bezpieczna Szkoła" placówkach edukacyjnych (3 przedszkola, 17 szkół podstawowych, 7 szkół ponadpodstawowych oraz jednym Domu Kultury) Era Edukacji przeprowadzi warsztaty dla rodziców nt uzależnieni behawioralnych oraz dla uczniów i nauczycieli nt  nowych form agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży i sposoby radzenia sobie z nimi. Zajęcia w danej placówce będzie prowadził jeden trener - uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć w warsztatach dwugodzinnych, a rodzice w warsztatach jednogodzinnych. Warsztaty obejmą klasy V-VIII w szkołach podstawowych (po 3 klasy z każdego poziomu) a w szkołach ponadpodstawowych w warsztatach będą brali udział uczniowie klas I-III. Trenerzy będą prowadzili warsztaty dla wszystkich 28 placówek biorących udział w projekcie od września  do grudnia 2019.  Celem warsztatów dla rodziców jest wzmocnienie czynników chroniących przed uzależnieniami behawioralnymi, natomiast celem warsztatów dla uczniów i nauczycieli jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat nowych form agresji i przemocy oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami, w których one występują.
Zleceniodawcą zadania jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, a merytorycznie koordynuje go Lider Bezpiecznej Szkoły  Małgorzata Niewodowska - dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowi".

 

Trenerki i trenerzy prowadzący zajęcia w szkołach

Shadow on Concrete Wall

Trener

Stanisław Bobula

Psycholog, Edukator i coach, Współautor i trener dwóch programów profilaktycznych:
"Program Nauki Zachowania" oraz "prOjektLustrO"

Era Edukacji

bottom of page